İhracata yönelik devlet destekleri artırıldı

İhracata yönelik devlet destekleri artırıldı

Türk şirketlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin ve ihracat olanaklarının artırılması için ihracat desteklerinin kapsamı genişletildi, tutarları artırıldı.

İhracat desteklerine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

Düzenlemeyle ihracata yönelik devlet yardımları, yeni bir bakış açısıyla değişen küresel koşullara adapte edildi, dış ticaret ekosisteminin gereksinimlerine uygun yeni destek mekanizmaları getirildi.

Uygulanan destek programlarına ilişkin mevzuat daha anlaşılır, yalın ve duru hale getirilirken içerik açısından ise güncel gelişmelere uyum sağlayan, bütüncül, yenilikçi ve esnek bir sistematiğe sahip tek bir çatı oluşturuldu.

Yeni başlayan Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği ile ihracata başlayan veya gelişime açık olan ihracatçıların sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri desteklenecek.

Buna göre, şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon liraya kadar desteklenecek.

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 750 bin liraya kadar karşılanacak. Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilecek.

Sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri yüzde 50 oranında ve proje başına 200 bin liraya kadar desteklenecek. Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesine destek verilecek.

Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına en fazla 100 bin liraya kadar karşılanacak. Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilecek.

Hedef ülke destekleri ve yurt dışı fuarlar

Tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 25 puana kadar artırıldı.

Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteği esas tutarı üzerinden desteklenecek. Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150 bin lirayı, sektörel nitelikli olması halinde 250 bin lirayı, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750 bin lirayı geçemeyecek.

Yurt dışı fuara ilişkin belirlenen desteğe esas tutar; metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin yüzde 50’sini, belirlenen hedef ülkelerde yüzde 70’ini, belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve hedef sektörlerde iştigal eden yurt dışı fuar katılımcıları için yüzde 75’ini aşamayacak.

Yurt dışı fuar katılımcıları bir takvim yılı içinde en fazla 2 fuar için yurt dışı prestijli fuar desteğinden faydalanabilecek.

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti toplamda 2 milyon liraya kadar en fazla yüzde 75, bu kapsam dışında kalan fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti ise toplamda 1 milyon liraya kadar en fazla yüzde 50 oranında desteklenecek.

Yurt dışı fuar desteği kapsamında KOBİ’lerin daha yüksek oranda ve daha fazla sayıda fuara katılımları teşvik edildi ve daha etkin fuar organizasyonlarının düzenlenmesi hedefiyle destekler farklılaştırılıp artırıldı.

administrator

Benzer Haberler